Ceviz

Ceviz ağacı , meyvesi ve kerestesi yönüyle  oldukça önemlidir.Ayrıca yeşil  kabuğundan ve kökleriden  boya elde edilmektedir.Ceviz meyvesinde en fazla A vitamini bulunur (30 I-U  ). Yağ oranı  ise  % 60 ‘ ın üzerin-dedir.Cevizin  kuru ve taze tüketime uygun  çeşitleri vardır.

Ceviz ; 800-1800 saat soğuklama ihtiyacı gösterir.

Ceviz ağacı ; -25 oC , + 38 oC  ’ye  kadar dayanıklılık gösterir.

TESİSİ VE BAKIMI :

Ceviz ağaçları ; toprak bakımından  seçici olmamakla beraber  taban suyu seviyesi  kışın   2,5-3m.’den yukarı çıkmayan , fazla su tutmayan  gevşek, süzek, çakıllı,alüvyial topraklardan hoşlanır.

Cevizin  kirece dayanıklılığı fazladır.Yüksek  taban suyu  ceviz ağacının gelişmesinin aksamasına, yaprakların damar aralarının  açık yeşil,  damarlarının   kahverengi renk almasına , sürgün uçlrının kurumasına , bir kaç yıl  içersindede  ağacın kurumasına yol açar.

Ceviz bahcesi aşılı fidanlarla tesis edilir.Sulama imkanı olmayan

yerlerde çöğürler ,arazideki yerlerinde yerleştirilip sonra aşılanırlar.

Dikim aralıkları zayıf topraklarda  ve yamaç arazilerde 10X10 m.;kuvetli , taban  yerlerde  ise dikim aralığı  12-14 m olarak ayarlanmalıdır.

Fidanlar 60cm.çap ve 60cm .derinlikte açılacak çukura dikileceklerdir.

Çukurun dibine  100-150’şer gram  süper fosfat ve potasyum sülfat gübreleri  konulduktan sonra çukurdan çıkan toprağa yanmış hayvan gübresi  karıştırılarak , fidanlar aşı noktası dışarda kalacak  şekilde

dikilmeli, yanına dikilecek hereğe bağlanmalıdır.Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren  verime başlar.Dikim aralıklarını ise  10-12  yaşından sonra doldururlar.Bu zaman zarfında ara ziraatı yapılabilir.( vişne,uygun yerlere fındık,taban yerlerde  tek yıllık bitki.)Ceviz ağacının en iyi anlaşacağı kültür bitkisi asmadır. Fidanların ilk dikim yılında  ve imkan bulunan yerlerde  yılda en az bir defa sulama yapılır. Sonbaharda bir defa derin ,ilkbaharda torak zemininin  uygun olduğu dönemde yüzlek sürüm yapılır.

Fidanlar dikimde  4-5 göz üzerinden budanırlar .İlk yılın kış budamasında doruk dal 180cm’den kesilr. Doruk dalın  tepe kısmına yakın boyunlu gözler koparılır. Seçilen ilk ana dalın altındaki kuvvetli sürgünlerde uç alma yapılır. Ancak HARTLEY gibi terminal tomurcukları  verimli olan çeşitlerde uç alma  yapılmaz.

ÜRÜN  BUDAMASI :

Ceviz ağaçlarında  verimi artırmak  üzere taç içerisini sıklaştıran fazla kalınlaşmamış dallar dipten, taç yüzeyini oluşturan dallar da 2-3 yıllık dal seviyelerinden budanarak  seyreltimelidir. Ürün budamasında daima çıkarılan dalın kalınlığının bırakılan daldan ince olmasına özen gösterilmelidir.

Ceviz ağacı 100-150 sene gibi ömre sahiptir.

Tekniğine uygun tesis edilmiş bahçelerde ağaç başına verim 120-150kg olmaktadır.

STANDART CEVİZ ÇEŞİTLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER:

Ağacın erken meyveye yatması,

Periyodisite göstermemesi

Ağacın verimli  olması

Soğuklar ve  güneş yanıklığına karşı dayanıklı olması,

Ağacın  sağlıklı bir gelişme göstermesi,hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı  olması,

Meyve iriliği, tüketimi   taze olarak  yapılacak ceviz tipleri için çok iri (çap ortalaması38.1mm.’den büyük) kurutmalık cevizler için iri-orta (çap ortalaması 29.1mm.’den büyük) meyve şekli düzgün oval; iriliği mütecanis, kabuklu tane ağırlığı 10g’ dan fazla olması gereklidir.

Meyve kabuğu açık ve parlak renkli,düzgün iki parçanın birbirine sıkıca yapışmış olması, ince  olup  kolayca kırılması gereklidir.

İç kabuktan kolaylıkla bütün  olarak  çıkmalı , iç randımanı %50’den , iç ağırlığı 5 g’dan fazla,iç rengi çok açık olmalıdır.İç, kabuk boşluğunu tamamen  doldurmalı , büzülme  yapmamalıdır.Ceviz içinde bulunan total yağ  miktarı  kuru maddenin %70’inden çok   olmamalıdır.

 

HASTALIK VE ZARARLILARI:

Cevizlerde görülen en yaygın hastalık Karaleke , zararlı ise iç kurdudur. Şubat ayı içersinde %1.5-2’lik  Bordo bulamacı  ile  bütün gövde ve dallar yıkanmalı, yere dökülmüş  olan yapraklar , kurumuş dallar toplanarak yakılmalıdır. Mantar enfeksiyonuna  karşı  Mayıs ve Hazinan aylarında  koruyucu olarak  iki ilaçlama yapılmalıdır.(%0,5 lik bakırlı ilaç).

Meyveler can eriği  iriliğini  alınca  Haziran ayı içersinde atılacak  bakırlı  ilaç  ile iç kurduna  karşı  insektisit  de  tatbik  edilmelir.Yine  Temmuz  ayının başında ve  sonunda  kabuk  sertleşmeden  önce  2 defa  fungusit  ve  insektisit  karışımı  tatbik  edilmelidir.,

Chandler

 

- Genç ağaçlar yan tomurcuk oluşturma gayretinde değildir.
- Yarı dik taç gelişimi orta derece kuvvettedir.
- Pedro x 56-224 melezidir.
- Yan dallarda meyve verme oranı %80-90’dır.
- Geç yapraklanır.
- Hastalıklara karşı dayanıklıdır.
- Başta kaliforniye olmaz üzere dünyada en çok yetiştirilen çeşittir.
- İçleri bütün çıkar.
- Aç.ık renkli iç ceviz oranı %90-100’dür.
- Eylül sonu hasta edilir.

Çeşit: Chandler
Orijini: Kaliforniya
Mey. Boy (mm): 42
Kab. Ağırlık (g): 13,4
İç Ağırlık (g): 6,5
Randıman (%): 49
Kab. Yapışması: İyi
İç Rengi: Açık Beyaz
Tozlayıcı: Franquette ve diğerleri

Ronde

 

Ronde de Montignac cevizi oldukça güçlü bir ağaç yapısına sahip olduğu için dayanıklıdır.
Ronde de montagne ceviz meyvesi küçük boyutlarda olup iç meyvesi sarı renklidir.
Polen dökme süresi 15-20 gün boyunca devam ettiği için tozlayıcı özelliği üst seviyededir.
Ronde de montagne cevizinde erkek ve dişi çiçekler ayda gelişir. Erken verime yatan fernor cevizi için mükemmel bir tozlayıcıdır. Erken sürede meyveye yatar. İç randımanı %50 ye yakındır.

Pedro

 

- Ağacın gelişimi küçüktür.
- Budamadan hoşlanır.
- Aşırı sıcaklardan hoşlanmaz.
- Susuzluğa karşı dirençsizdir.
- Geç yapraklanıt.
- Bakımı ile budaması zamanında ve yetince yapılmazsa meyve kalitesinde bozulmalar olabilir.
- Yan dallarda meyve verme oranı yüksektir.
- Uzun bir çiçeklenme dönemi olduğundan tozlayıcı olarak kullanılabilir.
- Hasat olgunluğu orta-geçtir.
- Ağır budamaya gerek duyar.

Çeşit: Pedro 
Orijini: Kaliforniya
Mey. Boy (mm): 40
Kab. Ağırlık (g): 12
İç Ağırlık (g): 5,6
Randıman (%): 47
Kab. Yapışması: İyi
İç Rengi: Açık Sarı
Tozlayıcı: Kendine verimli ve tozlayıcı çeşittir.

Fernette

 

- Geç yapraklanır
- Orta kuvetle gelişir
- Erken püskül verir
- Karasal iklim cevizidir
- Yan dallarda meyve verir

Çeşit: Fernette 
Orijini: Fransa
Mey. Boy (mm): 41
Kab. Ağırlık (g): 11,3
İç Ağırlık (g): 5,5
Randıman (%): 49
Kab. Yapışması: İyi
İç Rengi: Açık
Tozlayıcı: Franquette

Franquette

 

- Geç yapraklanır, hasat zamanı geçtir.
- Geç donların görüldüğü yağmurlu ve karasal iklime uygun bir çeşittir.
- Kuvvetli yarı dik gelişir.
- Erkek çiçekler çok geç olgunlaşır.
- Düzenli meyve verir iç rengi açıktır.
- Antraknoz ve bakteriyel yanıklığa dayanıklıdır.

Çeşit: Franquette
Orijini: Fransa
Mey. Boy (mm): 45
Kab. Ağırlık (g): 11,3
İç Ağırlık (g): 5,3
Randıman (%): 47
Kab. Yapışması: Orta
İç Rengi: Beyaz
Tozlayıcı: Ronde ve montignac

Fernor

 

- Ağacı yarı dik gelişir.
- Geç yapraklanır.
- Erkek çiçekler çok geç açar.
- Erken meyveye yatar.
- Yan dal verimlidir.
- Antraknoz ve bakteriyel yanıklığa dayanıklıdır.
- Karasal iklim cevizidir.
- Meyve geç olgunlaşır.

Çeşit: Fernor 
Orijini: Fransa
Mey. Boy (mm): 41
Kab. Ağırlık (g): 13,0
İç Ağırlık (g): 6,8
Randıman (%): 52
Kab. Yapışması: İyi
İç Rengi: Açık
Tozlayıcı:Fernette, Ronde ve montignac


Bize Ulaşmak İçin Tıklayınız

İLETİŞİM